|  Søg  |  Kontakt
 

 

MAF Danmark er en del af MAF's internationale organisation og har til opgave at gøre MAF's arbejde kendt i Danmark, at indsamle økonomiske midler og at finde frem til personer, der har kald, evner og uddannelse til at løse de mange opgaver i MAF.

MAF Danmark blev stiftet i 1989.

MAF International
Den 2. september 2006 blev 15 nationale MAF-grupper fra tre verdensdele fusioneret i MAF International. Det er en sammenslutning af afdelinger i Danmark, England, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Norge, Sverige, Schweiz, Tyskland, Australien, New Zealand, Canada, Sydafrika og USA.

Projekterne styres fra regionale kontorer i England, Australien, USA og Canada.


MAF's historie – kort fortalt

MAF (Mission Aviation Fellowship) blev stiftet i England i 1945 af RAF piloterne Murray Kendon, Jack Hemmings og Stuart King. Disse kristne piloter ønskede at bruge flyene fra 2. verdenskrig aktivt i verdensmissionens tjeneste ved at "give evangeliet vinger".

Det, der hændte i Europa, fik hurtigt følgeskab i andre verdensdele. I USA, Canada, Sydafrika og Australien var der unge kristne piloter, som også så muligheden for at anvende flyene i evangeliets tjeneste.

I 1946 startede en kvindelig pilot, Betty Greene, på den første MAF-flyvning til Mexico.