|  Søg  |  Kontakt
 

 

MAF (Mission Aviation Fellowship) er en international, evangelisk og fælleskirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele verden. MAF har knap 1.500 ansatte, heraf mere end halvdelen lokale medarbejdere. MAF opererer i 33 u-lande og har ca. 200 piloter og 136 fly i aktiv tjeneste.

MAF – flyver for livet
Hvert tredje minut døgnet rundt starter eller lander et MAF-fly et eller andet sted i verden for at bringe medicin, nødhjælp, hjælpearbejdere, læger, sygeplejersker, patienter, præster, missionærer og evangelister frem til deres bestemmelsessted.

Flyene passerer over ørken, jungle, floder, bjerge eller sumpe – steder hvor transport på landjorden er umulig eller besværlig og tidskrævende. Her er flyvning ikke en luksus, men en nødvendighed. Hver times flyvning sparer 3 dages rejse til fods, på cykel eller i båd.

I 2012 betjente MAF 1.488 hjælpeorganisationer, lokale kirker, hospitaler og missionsselskaber med billig flytransport. Hvert tredje minut letter eller lander et MAF-fly. Det blev i 2012 til 55.840 flyvetimer med 7.750 tons gods og 231.611 passagerer til 1.834 destinationer.

MAF holder de mange operationer i gang ved hjælp af penge fra indsamlinger, fonde og private bidrag. MAF har ingen piloter på lønningslisten! De er alle sponsoreret af privatpersoner, kirker og menigheder, fortrinsvis fra pilotens hjemland.

MAF's formål er "at give evangeliet vinger" og dermed forøge kirkernes og de humanitære organisationers rækkevidde, således at så mange mennesker som muligt kan få humanitær hjælp og blive mødt med det kristne budskab.

MAF blev startet i England lige efter 2. verdenskrig af kristne RAF-piloter, som så muligheden for at anvende krigsflyene i fredens tjeneste.

I september 2006 blev 15 regionale og nationale MAF-grupper fra tre verdensdele fusioneret i MAF International.

MAF – Danmark blev stiftet i 1989 som en del af denne internationale organisation, og har til opgave at gøre MAF's arbejde kendt i Danmark, at indsamle økonomiske midler og at finde frem til personer, der har kald, evner og uddannelse til at løse de mange opgaver i MAF.